History

Miasto Kazimierz koło Krakowa założone w XIV w. przez Kazimierza Wielkiego było wyspą, położoną wśród ramion rzeki Wisły i tylko poprzez mosty można było dostać się do jego bram. 

Pod koniec XV w. osiedlili się na Kazimierzu Żydzi i tak powstało Oppidum Judaeorum (Miasto Żydowskie), które przez wiele stuleci było jednym z największych ośrodków kultury żydowskiej w Europie. Największe skupisko żydowskich zabytków koncentruje się przy ulicy Szerokiej. To tutaj stoi Stara Synagoga z przełomu XV i XVI wieku.

Sąsiadująca z ulicą Szeroką ulica Józefa, była głównym traktem łączącym Kazimierz chrześcijański z żydowskim. Swą nazwę nosi na pamiątkę pobytu na Kazimierzu cesarza Austrii, Józefa II. Ulica zachowała swój dawny klimat. Partery domów mieszczą dzisiaj sklepiki ze starociami i antykami, liczne galerie oraz kawiarnie i restauracje.

Ulicą Józefa dochodzimy do ulicy Kupa, która nazwę swa wzięła od bożnicy stojącej u jej wylotu, a zbudowanej w XVI w. z kiesy kahalnej (kiesa = kupa). Wzniesiona została jako skromna budowla, a jej północna ściana opiera się do dnia dzisiejszego o resztki średniowiecznego muru Kazimierza. Przy tej samej ulicy znajdujemy również piękną barokową synagogę Izaaka, ufundowaną przez zamożnego kupca Izaaka Jakubowicza.

Booking online

from Room / night
Show gallery
This website uses COOKIES.

By browsing it you accept our cookies policy, according to your browser settings.

OK, close